LivsStyrka - Regina Ainosdotter Mäki

 

Att lyssna till själen kan bli ett sätt att leva. Det borde det bli.

 

Själen har nämligen ett evighetsperspektiv på livet.

 

När man lyssnar till sin själ och gör sina val utifrån detta, märker man förr eller senare att livet lägger sig i sådana fåror att man mår bra.

Då är det inre och det yttre livet i balans.

 

Då lever man sitt eget liv och inte någon annans.

 

En människas liv förändras bara om hon förändrar sitt beteende.

 

Goda föresatser ändrar ingenting men kan i bästa fall utgöra första

 

stadiet på vägen mot förändring. Själen kallar oss alla till ett

 

djupare, modigare, rikare och sannare liv.”

 

TOMMY HELLSTEN i boken ”Du är mer än du anar”)

 

 

Länkar:

Genom din vänlighet till andra öppnas ditt sinne och hjärta för frid...

Dalai Lama

Copyright ©Livsstyrka 2013 . All Rights Reserved