LivsStyrka - Regina Ainosdotter Mäki

   

Jag heter Regina Ainosdotter Mäki. Jag är mental tränare och har jobbat de senaste 25 åren med vägledning och utbildningar inom personlig utveckling.

Idag erbjuder jag coachning, livsvägledning, handledning, familje- och parsamtal till Dig som vill leva ett friskare liv i balans...


I mötet med Dig lyssnar, stöttar och inspirerar jag Dig, visar vägar, men väljer aldrig för Dig...

... Jag har hittat det mitt hjärta sjunger av ... att vägleda Dig till ett rikare liv ...

Min livsvandring


Jag är född i Pajala, i hjärtat av Tornedalen. När jag var liten kallades jag för "SkrattMaja" då jag oftast var glad och nyfiken på det mesta i livet. Först i vuxen ålder förstod jag hur viktigt det är att uppleva glädje i livet.Tappar man livsglädjen så förlorar man gnistan och nyfikenheten till livet. Trots den stora sorgen att förlora min mor i tidiga barnaår har mitt mål alltid varit att skapa positiva upplevelser i mitt liv för att sen sprida  vidare dem till mina medmänniskor.

Mitt stora intresse för hälsa ledde mig till min sjuksköterskeutbildning men passionen för psykologi tog överhand mer och mer. Jag läste allt jag kom över inom ämnet psykologi och utbildade även andra i det ämnet.  För ca 25 år sedan kom jag i kontakt med mental träning och då kände jag att jag hade hamnat rätt. Sen dess har jag utbildat/erbjudit samtal inom personlig utveckling både till grupper och privat. Min resa till John of God i Brasilien, som är en av världens främsta healer, öppnade ytterligare mina ögon för att förstå vikten av att tjäna mänskligheten med glädje och kärlek.

De senaste 10 åren har jag breddat min verksamhet med intuitiv avläsning, coachning och

familje- /parsamtal, vilket har hjälpt människor att komma vidare med sina konflikter och livsfunderingar.

Jag känner att jag är i mitt esse när jag ger stöd och vägledning till mina medmänniskor. Min förhoppning är att även i framtiden få fortsätta stötta och vägleda människor till själslig utveckling.


Detta har jag skapat och fyllt mitt liv med...

Utbildningar


Högskoleutbildning Coaching 7,5 p, Luleå Tekniska universitet


Personlig kompetensutveckling genom mental träning 20 p, Skandinaviska Ledarhögskolan, Örebro


Utlandsutbildningar inom mental träning – Bali och Australien


Familje-parterapiutbildning


Projektledarutbildning


Öppen hälso-och sjukvård 40p


SjuksköterskeutbildningErfarenheter


Sjuksköterske-/distriktsköterskejobb


•Arbete med coaching/ handledning/ samtal, enskilt eller i grupp

Jag möter  människor som behöver vägledning inom alla områden i livet.


Familje- och parsamtal


Ambassadör för kvinnors företagande, utsedd av Regering och Tillväxtverket


Projektsekr/FN:s barnkonvention

Har utbildat ca 800 personer i Pajala kommun i barnens rättigheter


Kurser i personlig utveckling för gymnasieelever, projektledare, arbetslösa, långtidssjukskrivna,  företag, utbildningsföretag  m fl


Utgivning av barnböckerna ”Tacka kroppen” och ”Möt barnets inre värld – via fantasiresor”

Böcker som ökar barnens självkänsla och skapar bättre och kärleksfulla relationer till alla medmänniskor


Copyright ©Livsstyrka 2013 .  All Rights Reserved